Crucidrac: App educativa d’exercicis de discriminació lingüística

El nostre darrer treball consisteix en el desenvolupament d’una aplicació tipus videojoc programat amb Godot. Consta d’aproximadament 100 jocs de mots encreuats destinats a l’aprenentatge de l’escriptura infantil des del punt de vista de la pedagogia i la logopèdia.

  • Es tracta d’un únic programa que serà adaptat a les diferents plataformes, però ateses les diferències a cadascuna hem establert un ordre per publicar-les i polir-les d’una en una.
  • Creació del programa per a PC. Aquesta serà la plataforma principal de desenvolupament. Aquest programa només constarà dels 100 primers mots encreuats. A aquest programa li anomenarem “Programa Principal”
  • Creació d’una versió inferior del programa que només conté una petita part de les paraules mots encreuats. L’objectiu d’aquest desenvolupament demo és oferir una versió gratuïta que es pugui descarregar lliurement per poder avaluar-la.
  • Publicació a Windows/Linux/Mac de tots dos programes.
  • Conversió del programa (i la demo) a tablets i mòbils Android
  • Publicació a la plataforma Google Play
  • Conversió del programa a tablets i mòbils iPad/iPhone, i als ordinadors Mac
  • Publicació a la plataforma App Store d’Apple
Crucidrac: App educativa d’exercicis de discriminació lingüística
Desplaçat dalt de tot
NIF: B-66672676
Teléfono: +34 (93) 285 31 14
Dirección: c/ Sicilia 253, 6º-1ª 08025 Barcelona

Síguenos